Ni yw Trafod

Dechreuwch y sgwrs

Gallwn eich helpu i ddylunio a creu sgyrsiau gwell - Digidol yn gyntaf, dwyieithog, unrhywle. Trwy ein harbenigedd mewn hwyluso a chydag ein hoffer cydweithredu digidol, byddwn yn dod â'ch cyfarfodydd ar-lein yn fyw. Rydym yn deall dynameg tîm, polisi cyhoeddus a thechnegau ymgynghori ac mae gennym y profiad i reoli eich ymrwymiad gyda'ch tîm, eich rhanddeiliaid a chymunedau lleol.