Canser yng Nghymru

Daethom â chleifion, elusennau, clinigwyr ac ymchwilwyr ynghyd i drafod syniadau newydd i'r ffordd y mae math penodol o ganser yn cael ei drin yng Nghymru. Defnyddiwyd bwrdd gwyn ar-lein i recordio a rhannu pwyntiau allweddol, a chyflawni cynllun o gynigion yn glir ac yn gryno.

Y Briff

Daethom â chleifion, elusennau, clinigwyr ac ymchwilwyr ynghyd i drafod syniadau newydd i’r ffordd y mae math penodol o ganser yn cael ei drin yng Nghymru. Defnyddiwyd bwrdd gwyn ar-lein i recordio a rhannu pwyntiau allweddol, a chyflawni cynllun o gynigion yn glir ac yn gryno.

Yr ateb

“Gall sgyrsiau ar-lein fod mor lletchwith, ac mae’n anodd cael llawer o bobl i deimlo’n rhan o’r sgwrs ac i gyfrannu ei syniadau. Fe wnaeth tîm Trafod ein helpu ni i feddwl o ddifrif am yr hyn yr oeddem am ei gael allan o’r cyfarfod gyda phobl brysur iawn, ar fater cymhleth, ac roeddent hefyd yn rheoli’r dechnoleg a’r logisteg o’r dechrau i’r diwedd. Fe wnaethon nhw arbed amser inni a delifro ar ein hamcanion.”