Iechyd Meddwl yn y Gweithle

Rydym yn hwyluso gweminarau a gweithdai yn rheolaidd gyda gwleidyddion. Yn ddiweddar fe wnaethom hwyluso cyfarfod gyda gweinidog Iechyd Meddwl Llywodraeth Cymru a dros 50 o aelodau CIPD Cymru ar sut i gefnogi iechyd meddwl y gweithle yn ystod y pandemig.

Y Briff

Rydym yn hwyluso gweminarau a gweithdai yn rheolaidd gyda gwleidyddion. Yn ddiweddar fe wnaethom hwyluso cyfarfod gyda gweinidog Iechyd Meddwl Llywodraeth Cymru a dros 50 o aelodau CIPD Cymru ar sut i gefnogi iechyd meddwl y gweithle yn ystod y pandemig.

Yr ateb

“Roedd tîm Trafod yn wych o ran dylunio’r agenda a sicrhau bod y sgwrs yn agored i bawb, ac yn hynod werthfawr wrth nodi sut mae ein haelodau ar flaen y gad o ran cefnogi staff a’u hiechyd meddwl. Aeth yr amser heibio a lluniodd ein haelodau atebion creadigol iawn y gellir eu rhannu ledled Cymru nawr. ” Lesley Richards, Pennaeth CIPD Cymru