Jones Brothers Henllan

Mae ein teclyn ymgynghori ar-lein yn ddelfrydol ar gyfer yr amryw o brosiectau y mae Jones Brothers Henllan yn eu datblygu ledled Cymru. Mae'r gwasanaeth yn galluogi’r tîm i rannu newyddion am eu prosiectau, derbyn a gwrando ar adborth ac ymgysylltu â thrigolion lleol.

Y Briff

Mae ein teclyn ymgynghori ar-lein yn ddelfrydol ar gyfer yr amryw o brosiectau y mae Jones Brothers Henllan yn eu datblygu ledled Cymru. Mae’r gwasanaeth yn galluogi’r tîm i rannu newyddion am eu prosiectau, derbyn a gwrando ar adborth ac ymgysylltu â thrigolion lleol.

Yr ateb

Mae Dashfwrdd Trafod yn ddelfrydol ar gyfer ymgynghori cyn cyflwyno cais cynllunio a gellir ei ddatblygu a’i ail-lunio i ddarparu platfform ymgysylltu ar-lein i breswylwyr newydd.

Ar hyn o bryd rydym yn ymgynghori ar ddatblygiad tai newydd yn Aberporth.  Gallwch weld y prosiect yma.