Gweithdai Ar-lein

Trwy ein harbenigedd mewn hwyluso ac ein hoffer cydweithio digidol, byddwn yn cynllunio a rheoli eich cyfarfodydd rhithiol, ac yn eu bywiogi.

Does dim rhaid i gyfarfodydd ar-lein fod yn ddiflas. Byddwn yn defnyddio’r dechnoleg a’r technegau diweddaraf i greu profiad gwell i chi a’ch cyfranwyr, a helpu i gyflawni’ch amcanion.

Rydyn yn gwybod y gall rhedeg gweithdai ar-lein fod yn straen - rydyn ni yma i helpu. Rydym yma i helpu gosod amcanion, cynllunio, i drefnu'r dechnoleg a chyfathrebu gyda'ch cyfranwyr.

Pam ymddiried ynom?

Tîm profiadol

Mae gan ein tîm blynyddoedd o brofiad yn cynghori sefydliadau ar sut i ymgysylltu’n effeithlon â’u cynulleidfaoedd â’u staff.

Cleientiaid amrywiol

Rydym wedi rhoi cyngor i elusennau bach drwodd i gwmnïau rhyngwladol ac adrannau'r llywodraeth.

Cyflawni canlyniadau

Rydyn wedi cynnal digwyddiadau digidol ers ymhell cyn y pandemig, felly yn gwybod pa offer i osgoi a pha offer sy wir yn ychwanegu i'r profiad ar-lein er mwyn cyrraedd eich amcanion.

Bilingual

A gallwn gwneud y cyfan yn ddwyieithog, o'r dechrau i'r diwedd.